Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Trịnh Thanh Hoa

Email : [email protected]

Ý kiến: Tôi đọc tác dụng và cách sử dụng cao xương ngựa bạch trên trang web chỉ thấy ghi trẻ em từ 2 đến 9 tuổi, người trên 60 tuổi và người từ 20 đến 59 tuổi là có hướng dẫn sử dụng. Vậy những người trong độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi thì sử dụng như thế nào?

                                          B/S Hoàng triều

Comments

  1. Trịnh Thanh Hoa says:

    Tôi đọc tác dụng và cách sử dụng cao xương ngựa bạch trên trang web chỉ thấy ghi trẻ em từ 2 đến 9 tuổi, người trên 60 tuổi và người từ 20 đến 59 tuổi là có hướng dẫn sử dụng. Vậy những người trong độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi thì sử dụng như thế nào?

Ý kiến của bạn

*