Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Thư cảm ơn !

ĐIỀU KỲ DIỆU ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI

Kính gửi: chị Hằng Cơ sở Cao ngựa Bạch Vạn An

Sau khi dùng cao của chị điều kỳ diệu đã đến với em, chân và lưng em khỏi tới 90%.
Em bị đau lưng, chân, gam bàn chân tê cứng không còn cảm giác từ tháng 9/2011. Ai mách đâu em chữa đấy, nào thủy châm, điện châm, xoa bóp bấm huyệt, chữa bệnh