Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Dùng cao ngựa và cao khỉ cùng nhau tốt hay không?

Ý kiến:

Anna ([email protected])

Tôi dùng cao ngựa và cao khỉ cùng nhau có bị ảnh hưởng xấu/ tốt lẫn nhau không? tôi định cách ngày dùng cao khỉ lại một ngày dùng cao ngựa, lịch vậy có được không?

Thay mặt Công ty CP Hội thú y Việt Nam tôi xin trả lời:

Quý khách dùng cao khỉ và cao ngựa cùng nhau cũng không có ảnh hưởng xấu. Nhưng theo tôi chỉ cần dùng 01 loại thôi cũng đủ tốt rồi. Nếu Quý khách có cả hai loại thi dùng hết loại này, dùng sang loại khác để nhận biết được cơ địa của mình hợp với cao nào hơn, lần sau dùng tiếp loại đó.
Chúc Quý khách mạnh khỏe!
B/S Hoàng triều.

Ý kiến của bạn

*