Hội trợ xuân 2009 — Cao xương ngựa bạch Vạn An
Thương hiệu nổi tiếng quốc gia