Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Chứng bệnh mất ngủ ở trẻ em

Mất ngủ ở trẻ em có hai loại: 1. Do thiếu kỷ luật từ cha mẹ (Limit-Setting Sleep Disorder): Trẻ ngủ không đúng giờ, hay đòi thức và chơi tới khuya và chỉ ngủ khi quá nệt. 2. Do thiếu dấu hiệu (Sleep-Onset Association Disorder): Trẻ không ngủ vì không có hay thấy một vật […]