Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Mất ngủ không chỉ cần uống thuốc là xong

mat-ngu

Mất ngủ là sự báo động của cơ thể, không nên dập tắt nó bằng thuốc mà hãy tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Nhiều người coi thường chuyện mất ngủ, hoặc tự điều trị bằng thuốc ngủ hoặc bỏ lơ, chấp nhận như là chuyện tự nhiên. Mất ngủ không chỉ cần uống […]