Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Công ty CP Hội Thú Y Việt Nam cung cấp con giống ngựa bạch, ngựa bạch thuần chủng và lợn rừng giống

Ngoài việc cung cấp cao xương ngựa bạch. Công ty CP Hội Thú Y Việt Nam còn cung cấp các con giống và gia súc sau:

  • Ngựa Bạch giống và ngựa Bạch thịt thuần chủng.
  • Lợn rừng giống và lợn rừng thịt thuần chủng Thái Lan


Lợn rừng giống Thái Lan

Ý kiến của bạn

*