Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Chứng nhận – bằng khen

Giấy chứng nhận

Các loại bằng khen

Bằng khen của công ty

Bằng khen của ông Hoàng Triều: Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc công ty.


Bằng khen của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng: Phó giám đốc công ty

Giải thưởng và bằng khen của Hội thú y