Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Miền Trung

Đà Nẵng:

– Số 05 Cô Giang – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Số ĐT: (0511)3.609.502 – 0905.809.909 – 0913.452.099.

– Số 3 Lê Thánh Tôn

ĐT: (0511)3.817062 – 0989076668

Bình Định:

– Số 78-80 Lê Hồng Phong – TP. Quy Nhơn

Số ĐT: 0914123123